Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trụ sở Bộ Ngoại giao được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia