Tổng thống Vladimir Putin đột ngột cách chức Thứ trưởng Ngoại giao Nga

Ông Alexey Meshkov vừa bị cách chức Thứ trưởng Ngoại giao Nga. Ảnh: Tass
Ông Alexey Meshkov vừa bị cách chức Thứ trưởng Ngoại giao Nga. Ảnh: Tass
Ông Alexey Meshkov vừa bị cách chức Thứ trưởng Ngoại giao Nga. Ảnh: Tass