Tổng thống Iran "ăn miếng trả miếng" với Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, ngày 20.9.2017. Ảnh: AP
Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, ngày 20.9.2017. Ảnh: AP
Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, ngày 20.9.2017. Ảnh: AP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM