Tin bão mới nhất: Bão Iota khuấy đảo mùa bão kỷ lục Đại Tây Dương

Mùa bão kỷ lục Đại Tây Dương tăng lên 30 với sự hình thành của bão Iota. Ảnh: Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ.
Mùa bão kỷ lục Đại Tây Dương tăng lên 30 với sự hình thành của bão Iota. Ảnh: Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ.
Mùa bão kỷ lục Đại Tây Dương tăng lên 30 với sự hình thành của bão Iota. Ảnh: Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ.
Lên top