Tin bão mới nhất: Vùng hứng siêu bão Goni oằn mình đón bão mới

Các tòa nhà bị phá hủy trong cơn bão Goni ở tỉnh Catanduanes, Philippines. Ảnh: AFP.
Các tòa nhà bị phá hủy trong cơn bão Goni ở tỉnh Catanduanes, Philippines. Ảnh: AFP.
Các tòa nhà bị phá hủy trong cơn bão Goni ở tỉnh Catanduanes, Philippines. Ảnh: AFP.
Lên top