Tin bão mới nhất: Thiệt hại tới 90% ở nơi siêu bão Goni đổ bộ đầu tiên

Gigmoto, một đô thị ở Catanduanes bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Goni. Ảnh: Hội chữ thập đỏ Philippines.
Gigmoto, một đô thị ở Catanduanes bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Goni. Ảnh: Hội chữ thập đỏ Philippines.
Gigmoto, một đô thị ở Catanduanes bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Goni. Ảnh: Hội chữ thập đỏ Philippines.
Lên top