Tỉ lệ tín nhiệm Tổng thống Donald Trump bất ngờ tăng

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top