Đối phó Trung Quốc, ông Biden tính bổ nhiệm người phụ trách Châu Á

Ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top