Thủ lĩnh tối cao IS còn sống, đang tất bật với sứ mệnh mới "ớn lạnh"

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi.  Ảnh: AFP.
Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AFP.
Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AFP.