Cái kết đắng cho chỉ huy IS thiêu sống phi công Jordan trong lồng sắt

Chỉ huy IS Saddam al-Jamal. Ảnh: Mail.
Chỉ huy IS Saddam al-Jamal. Ảnh: Mail.
Chỉ huy IS Saddam al-Jamal. Ảnh: Mail.