Thỏa thuận Brexit bị bác bỏ lần 3, bà Theresa May bị yêu cầu từ chức

Hạ viện Anh bác bỏ thỏa thuận Brexit lần thứ 3 với tỉ lệ 344 phiếu chống và 286 phiếu chấp thuận. Ảnh: ST.
Hạ viện Anh bác bỏ thỏa thuận Brexit lần thứ 3 với tỉ lệ 344 phiếu chống và 286 phiếu chấp thuận. Ảnh: ST.
Hạ viện Anh bác bỏ thỏa thuận Brexit lần thứ 3 với tỉ lệ 344 phiếu chống và 286 phiếu chấp thuận. Ảnh: ST.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top