Hàng trăm nghìn người Anh biểu tình đòi trưng cầu dân ý mới về Brexit

Hàng trăm nghìn người Anh biểu tình đòi trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit. Ảnh: Getty Images
Hàng trăm nghìn người Anh biểu tình đòi trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit. Ảnh: Getty Images
Hàng trăm nghìn người Anh biểu tình đòi trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit. Ảnh: Getty Images
Lên top