Brexit của Thủ tướng Anh một lần nữa thất bại trước Nghị viện

Nghị viện Anh một lần nữa bác thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May. Ảnh: Getty Images
Nghị viện Anh một lần nữa bác thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May. Ảnh: Getty Images
Nghị viện Anh một lần nữa bác thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May. Ảnh: Getty Images
Lên top