Thêm tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Ai Cập 

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng mới nhất ở Ai Cập. Ảnh: AFP.
Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng mới nhất ở Ai Cập. Ảnh: AFP.
Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng mới nhất ở Ai Cập. Ảnh: AFP.
Lên top