Hy hữu: Hàng chục xác ướp Ai Cập hơn 3000 năm tuổi diễu hành trên đường phố

Xác ướp các vị vua và nữ hoàng Ai Cập, có niên đại hơn 3.000 năm, tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Experience Egypt.
Xác ướp các vị vua và nữ hoàng Ai Cập, có niên đại hơn 3.000 năm, tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Experience Egypt.
Xác ướp các vị vua và nữ hoàng Ai Cập, có niên đại hơn 3.000 năm, tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Experience Egypt.
Lên top