Mỹ tính đến phương án dùng vaccine COVID-19 khẩn cấp

Mỹ tính đến phương án dùng vaccine COVID-19 khẩn cấp dù chưa kết thúc tất cả quá trình thử nghiệm. Ảnh: AFP
Mỹ tính đến phương án dùng vaccine COVID-19 khẩn cấp dù chưa kết thúc tất cả quá trình thử nghiệm. Ảnh: AFP
Mỹ tính đến phương án dùng vaccine COVID-19 khẩn cấp dù chưa kết thúc tất cả quá trình thử nghiệm. Ảnh: AFP
Lên top