Tổng thống Putin tiết lộ sức khỏe của con gái sau tiêm vaccine COVID-19

Tổng thống Putin tiết lộ tình trạng sức khỏe của con gái ông sau khi tiêm vaccine COVID-19 vẫn ổn. Ảnh: Reuters
Tổng thống Putin tiết lộ tình trạng sức khỏe của con gái ông sau khi tiêm vaccine COVID-19 vẫn ổn. Ảnh: Reuters
Tổng thống Putin tiết lộ tình trạng sức khỏe của con gái ông sau khi tiêm vaccine COVID-19 vẫn ổn. Ảnh: Reuters
Lên top