Thế giới động vật: Hoảng hồn cá sấu mọc răng xuyên qua mũi

Con cá sấu BKL có chiếc răng mọc xuyên qua mũi. Ảnh: UGA Coastal Ecology Lab
Con cá sấu BKL có chiếc răng mọc xuyên qua mũi. Ảnh: UGA Coastal Ecology Lab
Con cá sấu BKL có chiếc răng mọc xuyên qua mũi. Ảnh: UGA Coastal Ecology Lab
Lên top