Thế giới chìm sâu trong nợ nần và nỗi lo giải quyết núi nợ công

Thâm hụt ngân sách trên toàn khu vực đồng Euro đang tăng vọt khi đại dịch COVID-19 buộc các chính phủ phải vay và chi tiêu nhiều hơn. Ảnh: AFP
Thâm hụt ngân sách trên toàn khu vực đồng Euro đang tăng vọt khi đại dịch COVID-19 buộc các chính phủ phải vay và chi tiêu nhiều hơn. Ảnh: AFP
Thâm hụt ngân sách trên toàn khu vực đồng Euro đang tăng vọt khi đại dịch COVID-19 buộc các chính phủ phải vay và chi tiêu nhiều hơn. Ảnh: AFP
Lên top