Chỉ số lạm phát 2019 dưới mức dự báo, thấp nhất 3 năm gần đây

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh Thanh Chung
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh Thanh Chung
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh Thanh Chung
Lên top