Tên lửa Triều Tiên chỉ có 0.001% cơ hội xuyên thủng Guam

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA