Triều Tiên liệu có “dễ xơi” đảo bé hạt tiêu Guam?

Máy bay ném bom B-1B Lancer được triển khai đến căn cứ không quân Andersen ở Guam. Ảnh: Stars and Stripes.
Máy bay ném bom B-1B Lancer được triển khai đến căn cứ không quân Andersen ở Guam. Ảnh: Stars and Stripes.