Tàu chiến trang bị tên lửa Kalibr của Nga trực chiến 24/7 ở Địa Trung Hải

Tàu chiến trang bị tên lửa Kalibr của Nga sẽ làm nhiệm vụ thường trực ở Địa Trung Hải. Ảnh: Tass.
Tàu chiến trang bị tên lửa Kalibr của Nga sẽ làm nhiệm vụ thường trực ở Địa Trung Hải. Ảnh: Tass.
Tàu chiến trang bị tên lửa Kalibr của Nga sẽ làm nhiệm vụ thường trực ở Địa Trung Hải. Ảnh: Tass.