Nga ồ ạt phóng hàng chục tên lửa hành trình Kalibr từ tàu ngầm diệt IS

Hải quân Nga phóng loạt 10 tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Tass
Hải quân Nga phóng loạt 10 tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Tass