Tác động kinh tế nhãn tiền từ đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ

Các binh sĩ của lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ bảo vệ một đường cao tốc dẫn tới Leh, giáp Trung Quốc, tại Gagangir. Ảnh: AFP.
Các binh sĩ của lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ bảo vệ một đường cao tốc dẫn tới Leh, giáp Trung Quốc, tại Gagangir. Ảnh: AFP.
Các binh sĩ của lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ bảo vệ một đường cao tốc dẫn tới Leh, giáp Trung Quốc, tại Gagangir. Ảnh: AFP.
Lên top