Syria quyết lấy lại Cao nguyên Golan sau tuyên bố của ông Trump

Syria thề lấy lại cao nguyên Golan bằng các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế. Ảnh: Los Angeles Times
Syria thề lấy lại cao nguyên Golan bằng các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế. Ảnh: Los Angeles Times
Syria thề lấy lại cao nguyên Golan bằng các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế. Ảnh: Los Angeles Times

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top