Tổng thống Trump thừa nhận chính sách thất bại của Mỹ về Syria

Tổng thống Donald Trump thừa nhận chính sách đối ngoại thất bại của Mỹ về Syria. Ảnh: AA
Tổng thống Donald Trump thừa nhận chính sách đối ngoại thất bại của Mỹ về Syria. Ảnh: AA
Tổng thống Donald Trump thừa nhận chính sách đối ngoại thất bại của Mỹ về Syria. Ảnh: AA
Lên top