Israel ra đòn phủ đầu tại Tam giác tử thần ngay ngày kỷ niệm của Iran

Iran kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo hôm 11.2. Ảnh: AFP.
Iran kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo hôm 11.2. Ảnh: AFP.
Iran kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo hôm 11.2. Ảnh: AFP.
Lên top