Syria giải phóng hoàn toàn thành trì cuối cùng của IS ở Deir Ezzor

Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn Deir Ezzor khỏi IS. Ảnh: Getty
Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn Deir Ezzor khỏi IS. Ảnh: Getty
Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn Deir Ezzor khỏi IS. Ảnh: Getty