Sinh mệnh chính trị của Thủ tướng Israel bị đe dọa nghiêm trọng

Người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chức ngày 16.2.2018. Ảnh: Reuters
Người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chức ngày 16.2.2018. Ảnh: Reuters
Người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chức ngày 16.2.2018. Ảnh: Reuters
Lên top