Singapore bắt giữ phụ nữ đầu tiên theo IS

Izzah Zahrah Al Ansari bị bắt. Ảnh: The New Paper
Izzah Zahrah Al Ansari bị bắt. Ảnh: The New Paper