Phát xít Đức cướp kho tàng nghệ thuật Châu Âu: Tội ác bị lãng quên

Mỏ muối Altaussee, nơi cất giấu một lượng lớn tác phẩm nghệ thuật bị phát xít Đức cướp từ Châu Âu.
Mỏ muối Altaussee, nơi cất giấu một lượng lớn tác phẩm nghệ thuật bị phát xít Đức cướp từ Châu Âu.
Mỏ muối Altaussee, nơi cất giấu một lượng lớn tác phẩm nghệ thuật bị phát xít Đức cướp từ Châu Âu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top