Phát biểu quan trọng của Phó Tổng thống Mỹ trước khi thăm Việt Nam

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Singapore ngày 24.8 trước khi lên đường thăm Việt Nam. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Singapore ngày 24.8 trước khi lên đường thăm Việt Nam. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Singapore ngày 24.8 trước khi lên đường thăm Việt Nam. Ảnh: AFP
Lên top