Singapore tặng hoa lan mang tên Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Singapore tặng Phó Tổng thống Mỹ loài hoa lan mang tên bà: Papilionanda Kamala Harris. Ảnh: AFP
Singapore tặng Phó Tổng thống Mỹ loài hoa lan mang tên bà: Papilionanda Kamala Harris. Ảnh: AFP
Singapore tặng Phó Tổng thống Mỹ loài hoa lan mang tên bà: Papilionanda Kamala Harris. Ảnh: AFP
Lên top