Ôxy Mặt trăng có thể là chìa khóa sự sống cho 8 tỉ người Trái đất

Bề mặt Mặt trăng chứa lượng ôxy đủ để toàn bộ 8 tỉ người Trái đất sống trong 100.000 năm. Ảnh: NASA
Bề mặt Mặt trăng chứa lượng ôxy đủ để toàn bộ 8 tỉ người Trái đất sống trong 100.000 năm. Ảnh: NASA
Bề mặt Mặt trăng chứa lượng ôxy đủ để toàn bộ 8 tỉ người Trái đất sống trong 100.000 năm. Ảnh: NASA
Lên top