NASA hé lộ mục tiêu lịch sử trong cuộc đua chinh phục mặt trăng

Chương trình Artemis của NASA đang làm việc để đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2024 đồng thời thiết lập sự hiện diện thường xuyên trên mặt trăng vào cuối thập kỷ này. Ảnh: NASA
Chương trình Artemis của NASA đang làm việc để đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2024 đồng thời thiết lập sự hiện diện thường xuyên trên mặt trăng vào cuối thập kỷ này. Ảnh: NASA
Chương trình Artemis của NASA đang làm việc để đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2024 đồng thời thiết lập sự hiện diện thường xuyên trên mặt trăng vào cuối thập kỷ này. Ảnh: NASA
Lên top