Ông Tập Cận Bình nói về công việc trong thư gửi học sinh trung học Mỹ

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: EPA-EFE.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: EPA-EFE.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: EPA-EFE.
Lên top