Ông Donald Trump: “Lửa thịnh nộ” với Triều Tiên có thể là chưa đủ khắc nghiệt

Ông Donald Trump cho rằng lời cảnh báo Triều Tiên chưa đủ cứng rắn. Ảnh: Express
Ông Donald Trump cho rằng lời cảnh báo Triều Tiên chưa đủ cứng rắn. Ảnh: Express
Ông Donald Trump cho rằng lời cảnh báo Triều Tiên chưa đủ cứng rắn. Ảnh: Express
Lên top