Hãng thông tấn Triều Tiên: Lời đe doạ của Tổng thống Donald Trump là vô nghĩa

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tên lửa đạn đạo chiến lược tầm xa Hoả Tinh 12. Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tên lửa đạn đạo chiến lược tầm xa Hoả Tinh 12. Ảnh: Reuters