Ông Donald Trump cảm ơn ông Putin trục xuất nhân viên ngoại giao Mỹ

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters