Ông Biden hợp tác với Mexico, đảo ngược chính sách của ông Trump

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: Xinhua
Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: Xinhua
Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: Xinhua
Lên top