Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Trump đề cử

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP
Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP
Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP
Lên top