Chuyển giao quyền lực ông Trump - Biden ở Lầu Năm Góc bị ngừng đột ngột

Ảnh chụp từ trên cao tòa nhà Lầu Năm Góc ở Washington. Nhóm ông Joe Biden mới đây cáo buộc hợp tác chuyển giao quyền lực ở Bộ Quốc phòng Mỹ bị ngừng đột ngột. Ảnh: AFP.
Ảnh chụp từ trên cao tòa nhà Lầu Năm Góc ở Washington. Nhóm ông Joe Biden mới đây cáo buộc hợp tác chuyển giao quyền lực ở Bộ Quốc phòng Mỹ bị ngừng đột ngột. Ảnh: AFP.
Ảnh chụp từ trên cao tòa nhà Lầu Năm Góc ở Washington. Nhóm ông Joe Biden mới đây cáo buộc hợp tác chuyển giao quyền lực ở Bộ Quốc phòng Mỹ bị ngừng đột ngột. Ảnh: AFP.
Lên top