Thêm lựa chọn lịch sử của ông Joe Biden cho vị trí trong nội các

Ông Joe Biden sẽ chọn Hạ nghị sĩ gốc thổ dân Deb Haaland cho vị trí Bộ trưởng Nội vụ Mỹ. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden sẽ chọn Hạ nghị sĩ gốc thổ dân Deb Haaland cho vị trí Bộ trưởng Nội vụ Mỹ. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden sẽ chọn Hạ nghị sĩ gốc thổ dân Deb Haaland cho vị trí Bộ trưởng Nội vụ Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top