Nóng nhất hôm nay: Biểu hiện lạ trong tù của Cựu tổng thống Hàn Quốc