Nơi đầu tiên xem được nhật thực hình khuyên hiếm có ngày 21.6

Nhật thực hình khuyên hiếm có sẽ xảy ra ngày 21.6.2020. Ảnh: AFP.
Nhật thực hình khuyên hiếm có sẽ xảy ra ngày 21.6.2020. Ảnh: AFP.
Nhật thực hình khuyên hiếm có sẽ xảy ra ngày 21.6.2020. Ảnh: AFP.
Lên top