Việt Nam đón chờ nhật thực hình khuyên siêu hiếm đầu tiên trong thập kỷ

Nhật thực hình khuyên đầu tiên trong thập kỷ sẽ diễn ra vào ngày 21.6. Ảnh: AFP
Nhật thực hình khuyên đầu tiên trong thập kỷ sẽ diễn ra vào ngày 21.6. Ảnh: AFP
Nhật thực hình khuyên đầu tiên trong thập kỷ sẽ diễn ra vào ngày 21.6. Ảnh: AFP
Lên top