Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nổ mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 8 người chết