Những quan niệm về màu sắc may mắn của 12 con giáp trong năm Tân Sửu 2021

Người dân Singapore đón năm mới Tân Sửu 2021. Ảnh: AFP
Người dân Singapore đón năm mới Tân Sửu 2021. Ảnh: AFP
Người dân Singapore đón năm mới Tân Sửu 2021. Ảnh: AFP
Lên top