Những CEO ngân hàng tuổi Sửu có sự nghiệp "phất như diều gặp gió"

Những ông chủ, bà chủ quyền lực của giới ngân hàng sinh năm con trâu. Ảnh LDO
Những ông chủ, bà chủ quyền lực của giới ngân hàng sinh năm con trâu. Ảnh LDO
Những ông chủ, bà chủ quyền lực của giới ngân hàng sinh năm con trâu. Ảnh LDO
Lên top